https://pro-poland.com/kto-v-polshe-mozhet-ne-nosit-masku/
Кто в Польше может не носить маску?