https://pro-poland.com/evropejskaya-komissiya-dala-soglasie-na-vaktsinatsiyu-detej-v-vozraste-ot-12-let/
Европейская комиссия дала согласие на вакцинацию детей в возрасте от 12 лет