https://pro-poland.com/bolnichnyj-v-polshe-izmeneniya-s-2022-goda/
Больничный в Польше. Изменения с 2022 года