https://in-poland.com/koronavirus-slovakiya-protestiruet-vsekh-zhitelej-strany-na-covid-19/
Коронавирус. Словакия протестирует всех жителей страны на COVID-19