Nagpur���s Zero Mile Metro station to be named as Zero Mile Freedom Park Station https://www.nationnext.com/nagpur-s-zero-mile-metro-station-to-be-named-as-zero-mile-freedom-park-station/